Voorjaarsvergadering 2018

Het bestuur van de NPV-afdeling Hollands Hart nodigt u hartelijk uit voor onze jaarlijkse voorjaarsledenvergadering op D.V. dinsdag 15 mei van 19.45–22.00 uur.

De avond wordt gehouden in de grote college zaal van Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD in Gouda, vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

De agenda ziet er als volgt uit
1. Opening en mededelingen door dhr. C. Stijnen, voorzitter.

2. Jaarverslagen 2017 secretariaat, penningmeester en NPV-Thuishulp (team Gouda)

3. Bestuursverkiezing:
– Aftredend, niet herkiesbaar mw. F.E.M. Verburg-de Kramer (lid, portefeuillehouder PR)
– Aftredend, en met instemming van het landelijk bureau herkiesbaar dhr. C. Stijnen (voorzitter)

Mocht u interesse hebben om de taak van portefeuillehouder PR of voorzitter op u te nemen, meld u dan voor 8 mei aan via de email of per telefoon!

4. Lezing door mw. Rosanna van Dam verloskundige over NIPT”:

Sinds 1 april 2017 is de NIPT in Nederland ingevoerd.
Een bloedtest in de zwangerschap die uitsluitsel kan geven over de aanwezigheid van het syndroom van Down, Edwards of Pateau bij het ongeboren kind. En dat al vanaf 11 weken zwangerschap. Verloskundigen zijn verplicht deze test aan te bieden aan iedere zwangere. Wat heeft het afgelopen jaar ons aan kennis opgeleverd, waar lopen we tegenaan? Welke dilemma’s leven er onder zwangeren, maar ook onder verloskundigen?

In deze lezing neem ik jullie mee naar de praktijk van alledag, met aandacht voor christen-zijn in een steeds kritischer, maakbare wereld; boeiend en verrassend tegelijk!

5. Pauze

6. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker

7. Sluiting

Aan deze avond zijn voor u geen kosten verbonden, wel wordt er een collecte gehouden voor de bestrijding van de onkosten.
Ook andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Kom zelf en neem anderen mee!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NPV-Afdeling Hollands Hart

0 Comments