NPV-ThuisHulp

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is een landelijk werkzame organisatie die opkomt voor de beschermwaardigheid van het leven. De Bijbelse opdracht tot zorgzaamheid en solidariteit is het uitgangspunt voor onze hulpverlening. De NPV behartigt de belangen van gebruikers van voorzieningen voor gezondheidszorg en welzijn.

Eén van de belangrijkste vormen van onze hulpverlening is de NPV-Thuishulp, die zich richt op het ondersteunen van de mantelzorg en andere praktische vormen van hulpverlening.

Bij mantelzorg gaat het om niet-professionele zorg, geboden door mensen in de directe omgeving van de hulpvrager. Hierdoor kunnen hulpvragers zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven. Maar ook ouderen, eenzamen, mensen die wachten op een ziekenhuisopname of net uit het ziekenhuis zijn ontslagen, kunnen een beroep doen op de NPV-Thuishulp.

De vrijwilligers bieden onder meer de volgende soorten van hulp aan:

  • bezoeken van mensen met een klein sociaal netwerk
  • vervoer naar/begeleiden bij bezoek aan ziekenhuis en/of hulpverlening
  • oppassen bij zieken en/of dementerenden
  • boodschappen doen
  • kinderopvang bij kortdurende ziekte van de ouder(s)
  • ontspannende activiteiten met mensen met een lichamelijke- en/of psychosociale beperking

Voor wie?
Iedereen, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, NPV-lid of niet, kan een beroep doen op de NPV-Thuishulp. De hulp is gratis, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die hulp nodig heeft ook van onze diensten gebruik kan maken. Het meest gebruikelijk is dat de vrijwilliger een dagdeel per twee weken voor een cliënt beschikbaar is. In sommige situaties kan daar van afgeweken worden.

Voor meer informatie en/of aanmelding,  neem contact met ons op via het contactformulier of bel ons via 0182744006

De NPV-Thuishulp beschikt over gemotiveerde vrijwilligers. Regelmatig wordt hen de mogelijkheid tot bijscholing geboden, door daarvoor opgeleide NPV-docenten. Vanzelfsprekend houden de vrijwilligers rekening met de wensen van de hulpvrager en diens familie. Ze gaan respectvol om met de levensovertuiging en gewoonten van de hulpvrager en hebben bovendien geheimhoudingsplicht.
De vrijwilligers worden begeleid door plaatselijke NPV-Thuishulp coördinatoren die zonodig worden ondersteund en toegerust door consulenten NPV-Thuishulp. Deze consulenten staan onder verantwoordelijkheid van een beleidsmedewerker van het landelijke bureau.