Verslag thema avond 2017 ‘Voltooid Leven’

In de kabinetsformatie is ‘Voltooid Leven’ een breekpunt. Op 9 juni 2017 heeft de NPV een thema-avond over voltooid leven georganiseerd.

De heer C.G. van der Staaij, fractieleider van de SGP, gaf een lezing over Voltooid Leven.

Voorafgaand aan de lezing opende de heer C. Stijnen de vergadering met het lezen van een Bijbelgedeelte en met gebed.

De jaarverslagen 2016 van de secretaris en penningmeester werden goedgekeurd.

Mevrouw J. Terlouw-Bremmer nam hierna afscheid van het bestuur. Ruim 12,5 jaar was zij vrijwillig bestuurslid en penningmeester! Namens de landelijke NPV spelde de heer Stijnen de welverdiende Chai speld op en overhandigde de bijbehorende oorkonde.

 

Nogmaals heel hartelijk dank voor alle inzet!

Hierna kreeg de heer van der Staaij de gelegenheid om de lezing te houden.

 

Aansluitend aan de lezing heeft Mevrouw M. van der Staaij een interview gehouden met Anne Mary Willemsen, vrijwilliger van Diákonos, vrijwillige palliatieve en terminale zorg in Benthuizen en omgeving over dit onderwerp

– het persbericht van Diákonos is hier terug te lezen –

Na de pauze was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker.

De avond werd bezocht door zo’n 68 personen, wat een opkomst! De gehouden collecte bracht 250 euro op ter bestrijding van de onkosten.