×

Nieuwsbrief 2019


Laatste nieuws

Vacature - Voorzitter (16 oktober 2019)

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Onze huidige voorzitter is in 2018 met toestemming van het landelijke bureau opnieuw voor een termijn aangesteld.
De komende jaren wil hij zijn taak langzaam overdragen aan een ander.
Heeft u, heb jij zin, en tijd om deze taak op je te nemen of ernaar toe te werken in de komende jaren?

Schroom niet en neem contact met ons op!


Verslag thema avond 2017 'Voltooid Leven' (20 juli 2017)

In de kabinetsformatie is ‘Voltooid Leven’ een breekpunt. Op 9 juni 2017 heeft de NPV een thema-avond over voltooid leven georganiseerd.

De heer C.G. van der Staaij, fractieleider van de SGP, gaf een lezing over Voltooid Leven.

Voorafgaand aan de lezing opende de heer C. Stijnen de vergadering met het lezen van een Bijbelgedeelte en met gebed.

De jaarverslagen 2016 van de secretaris en penningmeester werden goedgekeurd.

Mevrouw J. Terlouw-Bremmer nam hierna afscheid van het bestuur. Ruim 12,5 jaar was zij vrijwillig bestuurslid en penningmeester! Namens de landelijke NPV spelde de heer Stijnen de welverdiende Chai speld op en overhandigde de bijbehorende oorkonde.

Nogmaals heel hartelijk dank voor alle inzet!

Hierna kreeg de heer van der Staaij de gelegenheid om de lezing te houden.

Aansluitend aan de lezing heeft Mevrouw M. van der Staaij een interview gehouden met Anne Mary Willemsen, vrijwilliger van Diákonos, vrijwillige palliatieve en terminale zorg in Benthuizen en omgeving over dit onderwerp

- het persbericht van Diákonos is hier terug te lezen -

Na de pauze was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker.

De avond werd bezocht door zo'n 68 personen, wat een opkomst! De gehouden collecte bracht 250 euro op ter bestrijding van de onkosten.

U bent kostbaar, ook als u sterven gaat! (20 juli 2017)

In de kabinetsformatie is ‘voltooid leven’ een breekpunt. Hoe zien de vrijwilligers van Diákonos, organisatie voor vrijwillige palliatieve- en terminale zorg dit? Onlangs heeft de NPV een thema-avond over voltooid leven georganiseerd. De heer C.G. van der Staaij, fractieleider van de SGP, gaf een lezing over Voltooid Leven en Anne Mary Willemsen, vrijwilliger bij Diákonos werd geïnterviewd over dit onderwerp.

Anne Marry is vier jaar vrijwilliger bij Diákonos. Ze is vrijwilliger geworden, nadat ze zelf had ervaren hoe waardevol het is als iemand thuis kan sterven, met liefdevolle zorg van de vrijwilligers van Diákonos. Als vrijwilliger van Diákonos moet je een gezond stuk nieuwsgierigheid hebben naar de mens waar je bij bent, zegt Anne Marry. Je zit niet bij iemand die gaat sterven, maar bij iemand die een leven achter zich heeft, iemand met levenservaring. En dat leven moet die persoon los gaan laten en dat is niet makkelijk! Diákonos wil haar cliënten laten voelen: U bent kostbaar. U bent kwetsbaar en ziek, maar we willen naar u luisteren en u mag er zijn. Het moeilijkste aan dit vrijwilligerswerk is de eerste keer dat je ergens naartoe gaat. Je weet niet hoe de situatie is, of je een klik hebt met de persoon waar je naartoe gaat en met de familie. Hele menselijke dingen eigenlijk, die ook dan erg belangrijk zijn. Als Anne Marry ergens voor het eerst komt, maakt ze altijd handcontact. Ze vindt dit belangrijk voor de persoon, maar ook voor zichzelf.
Je komt in allerlei situaties terecht, vertelt ze. Ook bij mensen die andere keuzes maken rondom het levenseinde. Ik geloof dat onze tijden in Gods hand zijn. Oók het moment van sterven. Maar soms begrijp ik die andere keus wel, al zal ik er nóóit aan meewerken. Bijvoorbeeld iemand die altijd heel levenslustig was, veel heeft gereisd, alles altijd zelf heeft geregeld en niet in God geloofd. Bij het begin van je leven, ben je verzekerd van zorg. Je ouders zijn erbij. Er is kraamzorg. Maar bij het levenseinde, als je gaat sterven, dan weet je niet of er voor je wordt gezorgd. Dat geeft angst en onzekerheid en door voor euthanasie te kiezen, verzeker je je ervan, dat je niet alleen bent op je sterfbed. Als Diákonos willen we juist bij je zijn, dat laatste stukje van je leven, als je bang bent en onzeker. We willen je laten voelen dat je ook dan kostbaar bent. Dat er ook, juist dan, zorg is. Mensen die bij je willen zijn, hoe het einde ook verloopt en hoe ziek je ook bent.

De vrijwilligers van Diákonos mogen niet zomaar aan de slag. Je moet eerst geschoold worden. Voor je naar je eerste hulpvraag gaat, volg je eerst twee trainingsdagen van de NPV. Dit zijn hele leerzame dagen, vertelt Anne Marry. Het is ook heel fijn om andere vrijwilligers uit het land te ontmoeten. Daarnaast organiseert Diákonos ook regelmatig trainingen met een thema waarin je dan weer toegerust wordt. Bijvoorbeeld de EVA-ochtenden. Dat zijn de ochtenden waarin je kennis over praktische handelingen, zoals als uit bed halen of ondersteunen bij verplaatsen, weer wordt opgefrist en geoefend.

Anne Marry heeft een baan en een gezin. Toch lukt het haar om, als ze ’s ochtends wordt gebeld, ’s middags al naar een hulpvraag toe te gaan. Hoe doet ze dat? Anne Marry legt uit, dat als je wordt gebeld door een van de coördinatoren, er al een lijst is met meerdere momenten waarop er zorg verleend kan worden. En of het om nachtzorg gaat of een aantal uur overdag of ’s avonds. Je kunt dan inpassen in je eigen programma. En, benadrukt ze, dit is zulk dankbaar werk. Dat is voor mij met niets anders te vergelijken. Anne Mary ervaart het als haar roeping om zo nodig haar agenda vrij te roosteren voor een hulpvraag.

Voor meer informatie: http://www.vptzdiakonos.nl/


Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief2019

Nieuwsbrief 2020

Nieuwsbrief2019

Nieuwsbrief 2019

×

Nieuwsbrief 2019

Nieuwsbrief2018

Nieuwsbrief 2018

×

Nieuwsbrief 2018

Nieuwsbrief2016

Nieuwsbrief 2016

×

Nieuwsbrief 2016

Nieuwsbrief2015

Nieuwsbrief 2015

×

Nieuwsbrief 2015

Nieuwsbrief2019

Nieuwsbrief 2014

×

Nieuwsbrief 2014


NPV-Thuishulp

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is een landelijk werkzame organisatie die opkomt voor de beschermwaardigheid van het leven. De Bijbelse opdracht tot zorgzaamheid en solidariteit is het uitgangspunt voor onze hulpverlening. De NPV behartigt de belangen van gebruikers van voorzieningen voor gezondheidszorg en welzijn.

Eén van de belangrijkste vormen van onze hulpverlening is de NPV-Thuishulp, die zich richt op het ondersteunen van de mantelzorg en andere praktische vormen van hulpverlening.

Bij mantelzorg gaat het om niet-professionele zorg, geboden door mensen in de directe omgeving van de hulpvrager. Hierdoor kunnen hulpvragers zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving blijven. Maar ook ouderen, eenzamen, mensen die wachten op een ziekenhuisopname of net uit het ziekenhuis zijn ontslagen, kunnen een beroep doen op de NPV-Thuishulp.

De vrijwilligers bieden onder meer de volgende soorten van hulp aan:

  • bezoeken van mensen met een klein sociaal netwerk
  • vervoer naar/begeleiden bij bezoek aan ziekenhuis en/of hulpverlening
  • oppassen bij zieken en/of dementerenden
  • boodschappen doen
  • kinderopvang bij kortdurende ziekte van de ouder(s)
  • ontspannende activiteiten met mensen met een lichamelijke- en/of psychosociale beperking

Voor wie?
Iedereen, jong of oud, ongeacht zijn of haar levensovertuiging, NPV-lid of niet, kan een beroep doen op de NPV-Thuishulp. De hulp is gratis, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen die hulp nodig heeft ook van onze diensten gebruik kan maken. Het meest gebruikelijk is dat de vrijwilliger een dagdeel per twee weken voor een cliënt beschikbaar is. In sommige situaties kan daar van afgeweken worden.

Voor meer informatie en/of aanmelding,  neem contact met ons op via het contactformulier of bel ons via 0182744006

De NPV-Thuishulp beschikt over gemotiveerde vrijwilligers. Regelmatig wordt hen de mogelijkheid tot bijscholing geboden, door daarvoor opgeleide NPV-docenten. Vanzelfsprekend houden de vrijwilligers rekening met de wensen van de hulpvrager en diens familie. Ze gaan respectvol om met de levensovertuiging en gewoonten van de hulpvrager en hebben bovendien geheimhoudingsplicht.
De vrijwilligers worden begeleid door plaatselijke NPV-Thuishulp coördinatoren die zonodig worden ondersteund en toegerust door consulenten NPV-Thuishulp. Deze consulenten staan onder verantwoordelijkheid van een beleidsmedewerker van het landelijke bureau.


Agenda

Voorjaarsbijeenkomst 2020

Datum: nader te bepalen
Locatie: nader te bepalen
Thema: nader te bepalen
Spreker: nader te bepalen

Overige details: nader te bepalen


Contactformulier

* Deze velden zijn verplicht!

Email

Gouda

0182-744006

(c) 2020 NPV-Afdeling Hollands Hart