Jaarvergadering 2019

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 05 juni 2019
19:45 - 22:00

Locatie
"De Oude School"

Categorieën


Het bestuur van de NPV-afdeling Hollands Hart nodigt u hartelijk uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering op D.V. woensdag 5 juni van 19.45–22.00 uur.
De avond wordt gehouden in het verenigingsgebouw “De Oude School”, Dorp 15, 3466 NE te Waarder en zal om 19.45 uur beginnen. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. De avond eindigt om 22.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen door dhr. C. Stijnen, voorzitter.
2. Jaarverslagen 2018 secretariaat, penningmeester en NPV-Thuishulp (zie website)
3. Bestuursverkiezing; Aftredend, en herkiesbaar mw. Verheij-van den Bergh (lid), dhr. R Hoogland (secretaris), dhr. W. Baan (lid, contactpersoon NPV-Thuishulp) voor 1 jaar.
4. Lezing “Eenzaamheid en onbegrepen gedrag”

Er is verband tussen eenzaamheid en onbegrepen gedrag. Medemensen laten mensen met onbegrepen gedrag links liggen en mensen met onbegrepen gedrag mijden contacten en komen in een isolement. Begrijpen van onbegrepen gedrag is niet de oplossing voor eenzaamheid, maar kan wel een sleutel zijn om iets de doen aan de eenzaamheid.
Onder onbegrepen gedrag, verstaan we alle gedrag van de medemens dat door deze medemens en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Veel probleemgedrag is afhankelijk van de situatie, de persoonlijkheidskenmerken van de medemens zelf en de mensen om hem of haar heen. Interventies zullen vaak gericht zijn op het aanpassen of veranderen van de omgeving of op het vergroten van de draagkracht van de mantelzorger of het verzorgend team. Omdat probleemgedrag ook afhankelijk is van de mensen om hem of haar heen, is het ook belangrijk jezelf als medemens te kennen. Waarom reageert iemand met onbegrepen gedrag nu juist bij mij zo? Het leren verstaan van onbegrepen gedrag begint met ‘ken jezelf en ken de ander’.

Jeannette van Klinken is in het dagelijkse leven als GVP’er werkzaam bij zorginstelling Nebo in Zwijndrecht. De Gespecialiseerde Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) heeft meer inzicht in de oorzaken van onbegrepen gedrag. Niet alleen zijn ze vaak aanspreekpunt en vraagbaak voor ander zorgpersoneel, ook voor artsen en psychologen zijn GVP’ers een welkome gesprekspartner.

Jeannette weet boeiend uit de praktijk te vertellen hoe omgegaan wordt met onbegrepen gedrag. Wie heeft niet in de familiekring of kennissenkring iemand met onbegrepen gedrag. Het kan een lichtpuntje zijn, voor de belangstellenden van deze avond, dat met deskundige ondersteuning onbegrepen gedrag meer begrepen kan worden.

5. Pauze
6. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker
7. Sluiting

Aan deze avond zijn voor u geen kosten verbonden, wel wordt er een collecte gehouden voor de bestrijding van de onkosten. Ook andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. Kom zelf en neem anderen mee!